Hakat ba: Peskiza [1], Lista Servisu [2], Notísia [3] ou Destake SAPO [4]

Peskiza SAPO

20 Maiu 23:14

Edição em tétum ou português

Notísia

Destake kanal no Servisu SAPO

Destake

Fundasaun Oriente

Fundasaun Oriente

Siklu Sinema Lian Portugeza nian iha Díli

Futebol

Futebol

Ronaldo hakarak selu 14 ME bainhira fisku españól taka investigasaun sira

Desportu

Desportu

Portugal mantén fatin dahaat iha ‘ranking’ FIFA nian

Teknolojia

Teknolojia

Facebook apaga konta falsu hamutuk millaun 583

SAPO Internasional

SAPO Portugal
SAPO Angola
SAPO Moçambique
SAPO Cabo Verde
SAPO Timor-Leste

Pergunta

Widgets

Login

kansela

Mail

Tempu

Distritu ninia Kapitál:

Horoskop

Newsletter

Merkadu

Oferta husi Merkadu SAPO

SAPO.TL iha Facebook